Haluamme auttaa sinua ja työyhteisöäsi voimaan hyvin sekä jaksamaan ja palautumaan paremmin.

Haluamme auttaa omalta osaltamme työhyvinvoinnin kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Meillä on monia vaihtoehtoja, laajaa osaamista ja räätälöimme mielellämme juuri teidän työpaikalle sopivan kokonaisuuden. Työhyvinvointipalveluihin voit tulla myös itsemaksavana asiakkaana.

Työhyvinvointipalvelut

Haluaisiko työyhteisönne ohjelmaa kehittämis- tai virkistyspäiviin? Kysy meiltä yhteistarjousta niin räätälöimme juuri teidän tarpeisiin sopivan kokonaisuuden. Tulemme paikan päälle toivomaanne tilaan, voit kysyä myös mahdollisuutta järjestää työyhteisön virkistyshetki Filian tiloissa. Liikumme Kuusamossa, Posiolla, Taivalkoskella ja Oulussa. Yhdistelemme sisältöjä toteutettavaksi myös luontoympäristössä, jolloin myös luonnon hyvinvointivaikutukset saadaan käyttöön. Osa sisällöistä on saatavilla myös etäyhteydellä. 

Kaikkia sisältöjä voidaan yhdistää toisiin, ota yhteyttä ja kerro tarpeestasi niin me suunnittelemme teidän tarpeita palvelevan kokonaisuuden.

Työhyvinvointitiimi:
Rakkaudella Riikka / Riikka Vääräniemi
Ohjauspolku / Kati Savolainen
Tmi Lea Revonmäki
Heal & Sound Kuusamo / Johanna Järvinen
Tmi Johanna Virolainen
Naisten FysioLinja / Henna Linjakumpu
Anna´s tunne / Anna Seiteri

Esimerkkejä sisällöistä:

 • Inspiraatiopuheenvuorot (aiheet: itsetuntemus, kehon ja mielen hyvinvointi, kehomieliyhteys, palautuminen ja jaksaminen, vireydensäätely, naisten hyvinvointi jne.)
 • Työyhteisöä ryhmäyttävät ja positiivista ilmapiiriä lisäävät projektit
 • Sointukylpy
 • EFT-ohjaus
 • Suggestorentoutustunnit
 • Yin-jooga
 • Vireystilan tasapainottaminen
 • Kehonhuolto
 • Keho-mieliyhteyden vahvistaminen
 • Tanssi
 • Naisten hyvinvointi
 • Voimauttavan valokuvan työyhteisöprojektit
 • Taideterapeuttiset ryhmätunnit

Pyydä tarjous:

Työhyvinvointiin panostaminen on kilpailuvaltti

Työhyvinvointi on tämän päivän kuuma sana, joka pitäisi kiinnostaa jokaista työnantajaa ja työntekijää. Työhyvinvointi on merkittävä kilpailuvaltti tämän päivän työmarkkinoilla. Työhyvinvointiin panostaminen lisää työpaikan veto- ja pitovoimaa puhumattakaan sen muista vaikutuksista. Hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi ja hänellä on vähemmän sairauspoissaoloja. Työhyvinvointipalveluihin voi tulla myös itsemaksavana asiakkaana.

 • Työntekijöille määrätty määrä kehohoitoja tai hierontoja vuodessa
 • Työnohjaus ja coaching -palvelut työntekijöille ja esihenkilöille
 • Sisältöjä virkistys- ja kehittämispäiviin (esim. rentoutuminen, sointukylpy, voimauttavan valokuvan työpajat, positiivisen psykologien työpajat, EFT-ohjaus, kehonhuolto, luontoavusteiset työpajat, kehomieliyhteyden vahvistaminen, vireystilan tasapainottaminen, yin-jooga, kehon huolto, tanssi)
 • Rentoutus- ja mindfulnesshetket työpaikallenne (suggestorentoutus, sointukylpyrentoutus äänimaljoilla, muut äänimatkat joissa käytetään koshikelloja tai rumpua, yin-jooga)
 • Koulutus- ja kehittämispalvelut (esim. työyhteisön ilmapiiriä ja ryhmäytymistä lisäävät työpajat, vahvuuksien äärelle pysähtyminen)
 • Osallistavat luennot ja inspiraatiopuheet (esim. mielen hyvinvointi, hermosto, työssä jaksaminen, rentoutuminen, palautuminen, uni)
 • Lahjakortit työntekijöille (lahjakortin saaja päättää itse mihin palveluihin lahjakortin käyttää)
 • Palauttavat Neurosonic-värähtelyhoidot

Varaa aika työhyvinvointikartoitukseen ja suunnitellaan yhteistyössä sellainen työhyvinvointipaketti, joka sopii juuri teidän tarpeisiin!

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse info(a)kehonjamielenkeskusfilia.fi
tai puhelimitse 045 1280 339., 

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä. Työnohjaus on useamman kerran sisältävä oppimisprosessi, jolle määritellään yhteisön toimintaa tukeva tavoite. Työnohjauksessa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla. Työnohjauksessa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi. Työnohjauksen tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Työnohjaus ei ole koulutusta, konsultaatiota, terapiaa tai työterveydenhuoltoa, vaikka sillä olisikin osallistujien kokemuksen mukaan terapeuttisia vaikutuksia. Työnohjaaja pyrkii objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin. Työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattaville. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä.

Coaching on prosessi, jossa coach auttaa yksilöä ottamaan käyttöön voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa. Coachingissa rakennetaan toimintakulttuuria joka perustuu itsenäiselle ajattelulle, omatoimisuudelle ja vastuunkannolle. Yksilö itse on oman asiansa paras asiantuntija.

Coachingia on käytetty erityisesti yritysmaailmassa. Keskustelussa voidaan keskittyä yhteen tiettyyn asiaan ja tuolloin voi olla, että yksikin istunto riittää. Isompi kokonaisuus pilkotaan osiin ja osatavoitteet kirkastetaan tarkoiksi, mitattaviksi sekä merkityksellisiksi kokonaisuuden näkökulmasta. Coaching-keskustelussa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja kirkastetaan tulevien tapaamisten aikana. Coaching-prosessissa voidaan yksilölle antaa välitehtäviä, jotka tukevat ja edistävät tavoitteiden saavuttamista.

Coachingista on koettu hyötyä muun muassa oman itseluottamuksen, vuorovaikutustaitojen kehittämisessä sekä itsensä johtamisen ja yritysjohtamisen kehittymisessä.

Yrittäjät:
Rakkaudella Riikka / Riikka Vääräniemi-Käsmä
Ohjauspolku / Kati Savolainen

Hinnat:

 • Yksilötyönohjaus/ coaching 45 min 90€
 • Luonto- ja valokuvaorientoitunut yksilötyönohjaus 60 min 125€
 • Yksilötyönohjaus esimiehelle 45 min 130€
 • Ryhmätyönohjaus 45 min (2-4 henkilöä) 110€
 • Ryhmätyönohjaus 45 min (5-> henkilöä) 135€
 • Ryhmätyönohjaus esimiehille 45 min 190€
  (Työnohjaus ja coaching hinnat alv 0%)

Ajanvaraus:

Onko tavoitteena huipputiimi? Työyhteisön kehittäminen lähtee liikkeelle omien ja toisten vahvuuksien ja tiimin roolien sekä toimintatapojen tunnistamisesta. Työyhteisön jäsenet tunnistavat omia ja toisten osaamista ja kykyjä, löytävät omalle toiminnalleen merkitystä ja kokevat sitä kautta työniloa. Työyhteisön kehittäminen voidaan suunnata työyhteisön tarpeiden mukaisesti. Hyvin toimivan ja tuloksellisen tiimin kehittämisen periaatteiden kautta voidaan arvioida työyhteisön nykytilaa ja asettaa kehittämisen askelmerkkejä ja ulkopuolisen asiantuntija tuen avulla saavuttaa ne. Työyhteisössä tapahtuvat erilaiset muutostilanteet voi olla hyvä viedä läpi ulkopuolisen asiantuntijan tuella. Työyhteisön kehittäminen voi kohdistua tiimiin, tiimin toimintaan, tiimin sisäiseen vuorovaikutukseen tai esimerkiksi koko työyhteisön tulevaisuuden suunnan hakemiseen.

Työyhteisön hyvinvoinnin avainasioiden tunnistaminen on tärkeää, että siihen voidaan lähteä kehittämään työhyvinvointia tukevia tai lisääviä asioita. Hyvinvoinnin tukeminen voi olla esimerkiksi yksittäisen yhteistoiminnallisen hetken järjestäminen, jossa tutustutaan työyhteisön jäseniin ja muodostetaan yhteistä arvopohjaa toiminnalle tai sitten se voi olla prosessi, jossa räätälöidysti käydään läpi koulutuksen ja kehittämisen vuorottelevana syklinä työhyvinvoinnin avainasioita ja kirkastetaan ja kehitetään oman työyhteisön toimintaa. 

Työyhteisön ja työyhteisön hyvinvoinnin koulutus- ja kehittämispalvelut pohjautuvat positiivisen organisaation ajatukseen. Positiivisen toiminnan kautta lisätään työyhteisön hyvinvointia ja sitä kautta myös tuloksellisuutta.

Yrittäjä: Ohjauspolku / Kati Savolainen

Hinnat:

 • sopimuksen mukaan

Ajanvaraus:

Kysyttävää?
Ota yhteyttä niin vastaamme Sinulle piakkoin.

  Scroll to Top
  Vieritä ylös