Rakkaudella, Riikka

Autan Sua merkityksellisen elämän luo, jossa jaksat paremmin, pääset sinuiksi mörköjesi kanssa, vapaudut turhasta suorittamisesta ja saat oman todellisen potentiaalin käyttöösi. Hopeatarjottimella ei kuitenkaan näitä asioita tarjoile, vaan tulet löytämään sulle merkitykselliset avaimet itse.

Kuljen rinnallasi, autan hoksaamaan, autan Sua pysymään tietoisesti hereillä ja löytämään ne keinot, jotka auttaa Sua myös tulevaisuudessa. 

Sisäänpäin kääntyminen ei ole koskaan helppoa ja siksi tahdon kulkea rinnallasi.

Otan vastaan Kuusamossa ja etäyhteydellä, voit siis asua missäpäin tahansa.

Palvelujani ovat itsetuntemusohjaus, kognitiivinen lyhytterapia, työnohjaus, hypnoosi, voimauttava valokuva, neuropsykiatrinen valmennus ja sosiaalihuoltopalvelut.

Tarjoan kaikille uusille asiakkaille 50 min maksuttoman tutustumiskäyntiajan,

voit varata ajan suoraan sähköisestä ajanvarauksesta.

PALVELUT & HINNASTO

Itsetuntemusohjaus on yhdistelmä lyhytterapeuttista työskentelyä, valokuvaterapeuttisia ja voimauttavan valokuvan projekteja, tietoisuustaito- ja läsnäolo- ja rentoutusohjausta, hypnoosi- ja mielikuvatyöskentelyä, tunnelukkotyöskentelyä ja energiatyöskentelyä. Idea on normikeskustelun lisäksi kokemuksellinen oppiminen, joka auttaa sinua löytämään syvempiä oivalluksia, esim. on eri asia selittää itselle järjellä “minä olen tärkeä” kuin kokea se. Kaikkea ei kuitenkaan käytetä kaikkien kanssa vaan asiakkaan prosessi, elämäntilanne ja tavoite ohjaavat aina työskentelyä. Itsetuntemusohjaus on tavoitteellista, kokemuksellista ja terapeuttista työskentely kohti asiakkaan tavoitetta.

Itsetuntemus on tie sisäisen rauhan luo, jossa asioilla, tunteilla ja ajatuksilla on lupa olla. Intuitio on tärkein työvälineeni ja syvä- ja tarkkanäköisenä kuljen sun vierellä, annan näkökulmia, kuljen sun tahtia, oon olemassa. Teen työtäni suurella sydämellä ja rakkaus on olennainen osa mun työskentelyotetta. Otan vastaan asiakkaita Kuusamossa ja etäyhteydellä. Mikäli asioit Kuusamossa, pääset halutessasi jokaisen käynnin lopuksi 10 min kestävään rentouttavaan ja palauttavaan Neurosonic-hoitoa. Lopun rentoutuminen tehostaa itsetuntemusohjausta ja auttaa vapautumaan “ajatussumusta”.

Yrittäjä: Rakkaudella Riikka / Riikka Vääräniemi-Käsmä

Hinnat:

 • uuden asiakkaan tutustumiskäynti 50 min 0€
 • kertakäynti 60 min 95€ 
 • kertakäynti 70 min 105e
 • sopimusasiakkuus 3 kk (6 kpl 70 min tapaamisia) 185€ x 3 (yksi käynti 92,50€)
 • sopimusasiakkuus 5 kk (10 kpl 70 min tapaamista) 175€ x 5 (yksi käynti 87, 50€)
 •  

Ajanvaraus:

Kognitiivisessa lyhytterapiassa työskentelyn keskiössä ovat haitalliset ajatukset, uskomukset ja tunteet. Tavoitteena on keskustelun ja kokemuksellisten harjoitteiden avulla lisätä ajattelun joustavuutta, lievittää ikäviä tunnekokemuksia sekä löytää uusia toiminta- ja käyttäytymistapoja. Terapiaan kuuluu erilaisten menetelmien ja harjoitusten käyttöä sekä kotitehtäviä.

Työskentely on tavoitteellista, aktiivista ja kohdennettua. Lyhytterapiassa itsetuntemus, ymmärrys ja itsemyötätunto ovat keskeisiä ja merkittäviä tekijöitä, joiden avulla lisätään ihmisen hyvinvointia.

Palvelu on saatavilla syksystä 2021 alkaen (voit varata paikkasi jo nyt ja välttää mahdollisen jonottamisen.)

Yrittäjä: Rakkaudella Riikka / Riikka Vääräniemi-Käsmä

Hinnat:

 • uuden asiakkaan tutustumiskäynti 50 min 0€
 • sopimusasiakkuus 4-9 käyntikertaa (á 50 min) 85€
 • sopimusasiakkuus 4-9 käyntikertaa (á 60 min) 95€
 • sopimusasiakkuus 10 käyntikertaa (á 60 min) 90€/kerta
 • sopimusasiakkuus 20 käyntikertaa (á 60 min) 85€/kerta

Ajanvaraus:

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä. Työnohjaus on useamman kerran sisältävä oppimisprosessi, jolle määritellään yhteisön toimintaa tukeva tavoite. Työnohjauksessa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla. Työnohjauksessa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi. Työnohjauksen tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Työnohjaus ei ole koulutusta, konsultaatiota, terapiaa tai työterveydenhuoltoa, vaikka sillä olisikin osallistujien kokemuksen mukaan terapeuttisia vaikutuksia. Työnohjaaja pyrkii objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin. Työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattaville. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä.

Coaching on prosessi, jossa coach auttaa yksilöä ottamaan
käyttöön voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa. Coachingissa
rakennetaan toimintakulttuuria joka perustuu itsenäiselle ajattelulle,
omatoimisuudelle ja vastuunkannolle. Yksilö itse on oman asiansa paras
asiantuntija.

Coachingia on käytetty erityisesti yritysmaailmassa.
Keskustelussa voidaan keskittyä yhteen tiettyyn asiaan ja tuolloin voi olla,
että yksikin istunto riittää. Isompi kokonaisuus pilkotaan osiin ja
osatavoitteet kirkastetaan tarkoiksi, mitattaviksi sekä merkityksellisiksi
kokonaisuuden näkökulmasta. Coaching-keskustelussa asetettujen tavoitteiden
toteutumista seurataan ja kirkastetaan tulevien tapaamisten aikana.
Coaching-prosessissa voidaan yksilölle antaa välitehtäviä, jotka tukevat ja
edistävät tavoitteiden saavuttamista.

 

Coachingista on koettu hyötyä muun muassa oman
itseluottamuksen, vuorovaikutustaitojen kehittämisessä sekä itsensä johtamisen
ja yritysjohtamisen kehittymisessä.

Yrittäjä:
Rakkaudella Riikka / Riikka Vääräniemi-Käsmä

Hinnat:

 • Yksilötyönohjaus/ coaching 45 min 90€
 • Luonto- ja valokuvaorientoitunut yksilötyönohjaus 60 min 125€
 • Yksilötyönohjaus esimiehelle 45 min 130€
 • Ryhmätyönohjaus 45 min (2-4 henkilöä) 110€
 • Ryhmätyönohjaus 45 min (5-> henkilöä) 135€
 • Ryhmätyönohjaus esimiehille 45 min 190€
  (Työnohjaus ja coaching hinnat alv 0%)

Ajanvaraus:

Hypnoosi auttaa pelkoihin, hankaliin tunteisiin ja ahdistuneisuuteen mutta se on myös hyvä tuki kun haluat tehdä elämänmuutoksen, parantaa itsetuntoasi, lopettaa tupakanpolton jne. Hypnoosi on syvä keskittymisen tila, johon meistä jokainen vaipuu päivittäin ihan itsekseen esimerkiksi syventyessämme ajatuksiimme niin, että ulkomaailma ikäänkuin katoaa hetkeksi. Hypnoosi mahdollistaa asioiden käsittelyn alitajunnan tasolla, jolloin tietoisen mielen ajatushälinä ja järkeily eivät ole häiritsemässä.

Hypnoosiin liittyy paljon mystiikkaa ja ennakkoluuloja. Omasta mielestä hypnoositila ei tunnu kovinkaan kummoiselta tilalta, ei ollenkaan siltä että alkaisin kotkottamaan kuin kana. Hypnoosissa tehdään mielikuvaharjoituksia ja tiedostamattoman mielen kautta päästään esimerkiksi vaikuttamaan automaattiohjaukseen, automaattisiin ajatuksiin ja toimintatapoihin, eli mun kielellä ”selkärankamuistiin”. Mikään pika-apu hypnoosi ei silti ole, eikä esimerkiksi tupakoinnin lopettaminen onnistu ilman omaa motivaatiota. Tämän vuoksi en tarjoa ollenkaan yksittäisiä hypnoosikertoja (poislukien jatkokäynnit) vaan hypnoosityöskentely on prosessi (vähintään 3 kertaa). Otan jokaisen asiakkaan vastaan herkästi kuunnellen ja työskentely alkaakin aina keskustelun kautta.

Varaa aluksi maksuton tutustumiskäynti, joka toimii kartoituskertana tulevaa hypnoosityöskentelyä varten.

Yrittäjä: Rakkaudella Riikka / Riikka Vääräniemi-Käsmä

Hinnat:

 • uuden asiakkaan tutustumiskäynti 50 min 0€
 • minisarja 3 käyntikertaa (á 80 min) 315€ tai 157,50€ x 2
 • kertakäynti minisarjan jälkeen 80 min 115€

Ajanvaraus:

Voimauttavan valokuvan menetelmä perustuu lähtökohtaan, jossa korjaavat asiat tapahtuvat liittymisen kokemuksessa toisiin ihmisiin. On tärkeää ymmärtää, ettei menetelmän pointti ole valokuvissa tai valokuvaamisessa vaan katse ja katsomisen tapa on se juttu.  Se mitä katsotaan, vahvistuu. Toisin katsominen on tietoinen valinta nostaa kuormittavian asioiden sijasta ehjyys näkyville. Minun tehtävä lisensoituna menetelmäohjaajana on nähdä sinut, sinun ehjyytesi, silloinkin, kun sinä et siihen usko tai silloin kun ehjyytesi on niin haurasta ettei sitä vielä oikeastaan ole olemassa. Myös ne kohdat itsessämme joihon liittyy arvottomuuden tai näkymättömyyden kokemuksia löytävät merkityksensä ja voivat kääntyä suurimmiksi vahvuuksiksi kun opetellaan katsomaan toisin.

Menetelmässä käytetään valokuvaustilannetta, omakuvia, albumikuvia ja arjen teemojen tavoitteellista valokuvaamista välineinä ihmissuhteiden lähentämiseen, vuorovaikutuksen parantamiseen, hajanaisten, tunnepitoisten ja abstraktien asioiden selkeyttämiseen sekä oman minän tai yhteisön toiminnan tutkimiseen ja reflektointiin. Keskeistä voimauttavassa ryhmäprosessissa on moniäänisyys ja periaate jokaisen ryhmän jäsenen näkyväksi tulemisesta itse määrittelemällään tavalla.

Voimauttava valokuva on voimakas menetelmä kaikkeen identiteettityöhön, itsearvostuksen löytämiseen ja tarpeettomien uskomusten ymmärtämiseen ja hyväksymiseen. Valokuvien kautta on mahdollista tavoittaa jotakin sellaista, mihin sanat eivät yksinkertaisesti riitä. Menetelmää ei saa soveltaa ammatillisesti toiseen ihmiseen ilman läpikäytyä omaa prosessia ja täydennyskoulutusta.

Yrittäjä: Rakkaudella Riikka / Riikka Vääräniemi-Käsmä

Hinnat:

 • uuden asiakkaan tutustumiskäynti 50 min 0€
 • Voimauttava omakuva kuvauspaketti 345€ tai 172,50€ x2
  (alkutapaaminen 60 min, kuvauskerta ~2h, uusien omakuvien purku 70 min, sis. kuvat paperi- ja digikuvina)
 • Valokuvapainotteinen itsetuntemusohjaus (ks. itsetuntemusohjaus

Ajanvaraus:

Varaa aikasi tästä! Mikäli olet uusi asiakas, aloita maksuttomalla tutustumiskäynnillä.

Jätä palautetta tai ota yhteyttä!

(Tämän lomakkeen viestit välitetään suoraan Riikalle)

Scroll to Top
Vieritä ylös