Tutustu palveluihin ja hinnastoon

Terapia- ja valmennuspalvelut

Tervetuloa sinne missä järkeily hiljenee ja syvä eheytyminen tapahtuu. 

Onko sulla sellainen olo, että kaikki on periaatteessa ihan hyvin tai ainakin sinnepäin, mutta sisälläsi tuntuu jonkinlaista epämääräistä tyhjyyttä?

Tai kenties möykky, joka aina vaan on siinä?

Tuota epämääräistä oloa voi olla vaikea pystyä sanallisesti selittämään.

Olen huomannut, että monesti nämä epämääräiset olotilat liittyvät menneeseen ja sitä kautta tähän hetkeen ja tulevaan. Ehkä menneisyydessä on tapahtunut asioita, jotka ovat saaneet sinut kantamaan häpeää tai pienentämään itseäsi. Ja tuo menneisyys vaikuttaa myös tulevaan rajoittavalla tavalla.

Järjellä me voidaan selittää asioita johonkin asti ja eheytyä johonkin asti. Keho kuitenkin muistaa ja tietää kaiken. Tunne ei taas osaa sijoittaa itseään aikaan ja sama menneisyyden tunne voi pompahtaa yhtä voimakkaana esille myös tänä päivänä.

Siksi minä olen olemassa, auttamassa sinua löytämään yhteyden omaan aitoon itseesi.

Teen töitä ihmisten kanssa, jotka ovat kyllästyneet ainaiseen puhumiseen ja haluavat työskennellä sillä tavoin, jonka alitajuntakin kuulee.

Tärkeimpinä työskentelymenetelminäni ovat kognitiivisen hypnoterapian ja taideterapeuttisen työskentelyn opit.

Symbolitason työskentely yhdistettynä tietoisen mielen kanssa työskentelyyn, on oman kokemukseni mukaan vaikuttavin tie syvämuutokseen, jossa velat voi muuttua saataviksi kun puhutaan mielen möröistä

Pääsemme koskettamaan tiedostamattoman mielen ulottuvuutta symbolitason kautta. Symbolitason työskentely tarkoittaa järjellisen ajattelun hiljentämistä ja kokemuksellista meininkiä. Minun palveluissani väylät symbolitasolle ovat: kevyet mielikuvat, kognitiiviseen hypnoterapiaan ja taideterapiaohjaukseen liittyvät sessiot, valokuvaterapeuttiset ja voimauttavan valokuvan erilaiset tehtävät, kehollisuus, metaforat, unet jne. Voisi sanoa että henkilökohtainen matka on palvelu, jossa yhdistyy kaikki osaamiseni. Symbolitaso ohjaa meitä muuhun kuin perinteiseen puhumiseen. Toki perinteistä puhumistakin tarvitaan ja nämä kaksi ulottuvuutta yhdistämällä työskentely on oman kokemukseni mukaan kaikkein vaikuttavinta. 

Henkilökohtaisen matkan vaikutukset vaikuttavat laajasti koko elämään. Ajattele millaisen vaikutuksen kiven heitto järveen tekee, vesirinkulat näkyvät pitkään veden pinnassa ja liikuttavat vettä pitkälle. Sama vaikutus on myös itsetuntemustyöllä: se liittyy sinun itsesi lisäksi myös kaikkeen muuhun elämääsi, ihmissuhteisiin, työhön, omaan tapaan toimia, vanhemmuuteen, millaisena näet maailman jne. Tie oman todellisen potentiaalin äärelle kulkee varjokerroksen kautta, johon toivon että uskallat tutustua. Varjokerros on kuin aarrearkku, jonka kautta on mahdollista löytää ymmärrys ja hyväksyntä suhteessa omaan itseen ja toisiin, kipeimmät haavat saattavat kääntyä suurimmiksi vahvuuksiksi. 

Itsetuntemus on tie sisäisen rauhan luo, jossa asioilla, tunteilla ja ajatuksilla on lupa olla. Intuitio on tärkein työvälineeni ja syvä- ja tarkkanäköisenä kuljen sun vierellä, annan näkökulmia, kuljen sun tahtia, oon olemassa. Teen työtäni suurella sydämellä ja rakkaus on olennainen osa mun työskentelyotetta. Otan vastaan asiakkaita Kuusamossa, Oulussa ja etäyhteydellä. 

Yrittäjä: Rakkaudella Riikka / Riikka Vääräniemi-Käsmä

Hinnat:

 • alkutapaaminen 60 min 125 €

 • henkilökohtainen matka
  sis. 10 kpl 90 min tapaamista, lisämateriaalia ja tehtäviä väliajoille

  1550 € tai erämaksuina esim.
  6 x 258 €
  8 x 194 €
  10 x 155 €

  (sis. alv 24%)

Ajanvaraus:

Kognitiivisen lyhytterapiassa työskentelyn keskiössä ovat haitalliset ajatukset, uskomukset ja tunteet. Tavoitteena on keskustelun ja kokemuksellisten harjoitteiden avulla lisätä ajattelun joustavuutta, lievittää ikäviä tunnekokemuksia sekä löytää uusia toiminta- ja käyttäytymistapoja. Terapiaan kuuluu erilaisten menetelmien ja harjoitusten käyttöä sekä kotitehtäviä.

Työskentely on tavoitteellista, aktiivista ja kohdennettua. Lyhytterapiassa itsetuntemus, ymmärrys ja itsemyötätunto ovat keskeisiä ja merkittäviä tekijöitä, joiden avulla lisätään ihmisen hyvinvointia.

Yrittäjä: Rakkaudella Riikka / Riikka Vääräniemi-Käsmä

Hinnat:

 • yksilökäynti 60 min 125 €

Ajanvaraus:

Seksuaalisuus on osa meitä kaikkia – koko elämämme ajan. Se ilmentyy meissä omalla, ainutlaatuisella tavalla ja muuttaa muotoaan elämän eri vaiheissa. Joskus matkan varrella seksuaalisuuteen liittyen voi tulla vastaan myös haasteita, jokaiselle meistä.

Seksuaalisuus on aihe, josta herkästi vaietaan, etenkin haasteet ja näistä puhuminen voi tuntua vaikealta. Jos pulmatilanteessa ei löydä ratkaisua, ei asian kanssa tarvitse jäädä yksin. Yhtä lailla, kuin on lupa puhua seksuaalisuudesta, nautinnosta, omista tarpeista ja toiveista, on myös lupa puhua mahdollisista haasteista.

Seksuaaliterapeutin vastaanotto on turvallinen tila puhua vaikeistakin asioista. Seksuaaliterapiassa aiheet mukautuvat yksilöllisesti, asiakkaan tarpeen mukaisesti – vastaanotolla on lupa keskustella juuri sinulle / teille tärkeistä aiheista, luottamuksellisesti.

Tavoitteena seksuaaliterapiassa on edistää seksuaalista hyvinvointia ja vahvistaa asiakkaan toimijuutta.

Vastaanotolleni on lupa tulla juuri sellaisena kuin on – yksin tai yhdessä. Asiakkaaksi voi tulla iästä riippumatta, seksuaalisuus kuuluu kaikille ♥

Seksuaaliterapiaan voi hakeutua esimerkiksi, jos seuraavissa tilanteissa on haasteita:

♥ seksuaalinen halu: muutokset/vaihtelu, haluttomuus, suhteessa halujen eriparisuus

♥ läheisyys ja vuorovaikutus

♥ seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvät asiat – toiveet, tarpeet, huolet, pelot

♥ haasteet liittyen seksuaaliseen nautintoon

♥ seksuaalitoimintoihin liittyvät vaikeudet (haasteena esim. kipu, kiihottumisen ja/tai orgasmin saamisen vaikeus, suorituspaineet)

Seksuaaliterapian ensimmäisellä käynnillä tutustutaan ja kartoitetaan asiakkaan tilannetta. Jos sovitaan jatkokäynneistä, määritellään aiheet ja tavoitteet, joita kohden lähdetään kulkemaan.

Yrittäjä: Seksuaaliterapia Lupa lempeen

Hinnat (4/23 saakka opiskelijatyönä):

 • tutustumiskäynti 60 min 0€
 • seksuaaliterapia 60 min 40 €
 • seksuaaliterapia 75 min 50 €
 • seksuaaliterapia 90 min 60 €
  (hinnat sisältää ALV 24%)

Ajanvaraus:

Voimauttavan valokuvan menetelmä perustuu lähtökohtaan, jossa korjaavat asiat tapahtuvat liittymisen kokemuksessa toisiin ihmisiin. On tärkeää ymmärtää, ettei menetelmän pointti ole valokuvissa tai valokuvaamisessa vaan katse ja katsomisen tapa on se juttu.  Se mitä katsotaan, vahvistuu. Toisin katsominen on tietoinen valinta nostaa kuormittavian asioiden sijasta ehjyys näkyville. Minun tehtävä lisensoituna menetelmäohjaajana on nähdä sinut, sinun ehjyytesi, silloinkin, kun sinä et siihen usko tai silloin kun ehjyytesi on niin haurasta ettei sitä vielä oikeastaan ole olemassa. Myös ne kohdat itsessämme joihon liittyy arvottomuuden tai näkymättömyyden kokemuksia löytävät merkityksensä ja voivat kääntyä suurimmiksi vahvuuksiksi kun opetellaan katsomaan toisin.

Menetelmässä käytetään valokuvaustilannetta, omakuvia, albumikuvia ja arjen teemojen tavoitteellista valokuvaamista välineinä ihmissuhteiden lähentämiseen, vuorovaikutuksen parantamiseen, hajanaisten, tunnepitoisten ja abstraktien asioiden selkeyttämiseen sekä oman minän tai yhteisön toiminnan tutkimiseen ja reflektointiin. Keskeistä voimauttavassa ryhmäprosessissa on moniäänisyys ja periaate jokaisen ryhmän jäsenen näkyväksi tulemisesta itse määrittelemällään tavalla.

Voimauttava valokuva on voimakas menetelmä kaikkeen identiteettityöhön, itsearvostuksen löytämiseen ja tarpeettomien uskomusten ymmärtämiseen ja hyväksymiseen. Valokuvien kautta on mahdollista tavoittaa jotakin sellaista, mihin sanat eivät yksinkertaisesti riitä. Menetelmää ei saa soveltaa ammatillisesti toiseen ihmiseen ilman läpikäytyä omaa prosessia ja täydennyskoulutusta.

Yrittäjä: Rakkaudella Riikka / Riikka Vääräniemi-Käsmä

Hinnat:

 • uuden asiakkaan tutustumiskäynti 50 min 0€
 • Voimauttava omakuva kuvauspaketti 345€ tai 172,50€ x2
  (alkutapaaminen 60 min, kuvauskerta ~2h, uusien omakuvien purku 70 min, sis. kuvat paperi- ja digikuvina)
 • Valokuvapainotteinen itsetuntemusohjaus (ks. itsetuntemusohjaus

Ajanvaraus:

Työhyvinvointi

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä. Työnohjaus on useamman kerran sisältävä oppimisprosessi, jolle määritellään yhteisön toimintaa tukeva tavoite. Työnohjauksessa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla. Työnohjauksessa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi. Työnohjauksen tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Työnohjaus ei ole koulutusta, konsultaatiota, terapiaa tai työterveydenhuoltoa, vaikka sillä olisikin osallistujien kokemuksen mukaan terapeuttisia vaikutuksia. Työnohjaaja pyrkii objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin. Työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattaville. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä.

Coaching on prosessi, jossa coach auttaa yksilöä ottamaan
käyttöön voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa. Coachingissa
rakennetaan toimintakulttuuria joka perustuu itsenäiselle ajattelulle,
omatoimisuudelle ja vastuunkannolle. Yksilö itse on oman asiansa paras
asiantuntija.

Coachingia on käytetty erityisesti yritysmaailmassa.
Keskustelussa voidaan keskittyä yhteen tiettyyn asiaan ja tuolloin voi olla,
että yksikin istunto riittää. Isompi kokonaisuus pilkotaan osiin ja
osatavoitteet kirkastetaan tarkoiksi, mitattaviksi sekä merkityksellisiksi
kokonaisuuden näkökulmasta. Coaching-keskustelussa asetettujen tavoitteiden
toteutumista seurataan ja kirkastetaan tulevien tapaamisten aikana.
Coaching-prosessissa voidaan yksilölle antaa välitehtäviä, jotka tukevat ja
edistävät tavoitteiden saavuttamista.

Coachingista on koettu hyötyä muun muassa oman
itseluottamuksen, vuorovaikutustaitojen kehittämisessä sekä itsensä johtamisen
ja yritysjohtamisen kehittymisessä.

Yrittäjät:
Rakkaudella Riikka / Riikka Vääräniemi-Käsmä
Ohjauspolku / Kati Savolainen

Hinnat:

 • Yksilötyönohjaus/ coaching 45 min 90€
 • Luonto- ja valokuvaorientoitunut yksilötyönohjaus 60 min 125€
 • Yksilötyönohjaus esimiehelle 45 min 130€
 • Ryhmätyönohjaus 45 min (2-4 henkilöä) 110€
 • Ryhmätyönohjaus 45 min (5-> henkilöä) 135€
 • Ryhmätyönohjaus esimiehille 45 min 190€
  (Työnohjaus ja coaching hinnat alv 0%)

Ajanvaraus:

Onko tavoitteena huipputiimi? Työyhteisön kehittäminen lähtee liikkeelle omien ja toisten vahvuuksien ja tiimin roolien sekä toimintatapojen tunnistamisesta. Työyhteisön jäsenet tunnistavat omia ja toisten osaamista ja kykyjä, löytävät omalle toiminnalleen merkitystä ja kokevat sitä kautta työniloa. Työyhteisön kehittäminen voidaan suunnata työyhteisön tarpeiden mukaisesti. Hyvin toimivan ja tuloksellisen tiimin kehittämisen periaatteiden kautta voidaan arvioida työyhteisön nykytilaa ja asettaa kehittämisen askelmerkkejä ja ulkopuolisen asiantuntija tuen avulla saavuttaa ne. Työyhteisössä tapahtuvat erilaiset muutostilanteet voi olla hyvä viedä läpi ulkopuolisen asiantuntijan tuella. Työyhteisön kehittäminen voi kohdistua tiimiin, tiimin toimintaan, tiimin sisäiseen vuorovaikutukseen tai esimerkiksi koko työyhteisön tulevaisuuden suunnan hakemiseen.

Työyhteisön hyvinvoinnin avainasioiden tunnistaminen on tärkeää, että siihen voidaan lähteä kehittämään työhyvinvointia tukevia tai lisääviä asioita. Hyvinvoinnin tukeminen voi olla esimerkiksi yksittäisen yhteistoiminnallisen hetken järjestäminen, jossa tutustutaan työyhteisön jäseniin ja muodostetaan yhteistä arvopohjaa toiminnalle tai sitten se voi olla prosessi, jossa räätälöidysti käydään läpi koulutuksen ja kehittämisen vuorottelevana syklinä työhyvinvoinnin avainasioita ja kirkastetaan ja kehitetään oman työyhteisön toimintaa. 

Työyhteisön ja työyhteisön hyvinvoinnin koulutus- ja kehittämispalvelut pohjautuvat positiivisen organisaation ajatukseen. Positiivisen toiminnan kautta lisätään työyhteisön hyvinvointia ja sitä kautta myös tuloksellisuutta.

Yrittäjä: Ohjauspolku / Kati Savolainen

Hinnat:

 • sopimuksen mukaan

Ajanvaraus:

Haluaisiko työyhteisönne ohjelmaa kehittämis- tai virkistyspäiviin? Kysy meiltä yhteistarjousta niin räätälöimme juuri teidän tarpeisiin sopivan kokonaisuuden. Tulemme paikan päälle toivomaanne tilaan, voit kysyä myös mahdollisuutta järjestää työyhteisön virkistyshetki Filian tiloissa. Yhdistelemme sisältöjä toteutettavaksi myös luontoympäristössä, jolloin myös luonnon hyvinvointivaikutukset saadaan käyttöön. Osa sisällöistä on saatavilla myös etäyhteydellä. 

Kaikkia sisältöjä voidaan yhdistää toisiin, ota yhteyttä ja kerro tarpeestasi niin me suunnittelemme teidän tarpeita palvelevan kokonaisuuden.

Yrittäjät:
Rakkaudella Riikka / Riikka Vääräniemi-Käsmä
Naisten FysioLinja / Henna Linjakumpu
Ohjauspolku / Kati Savolainen
Heal & Sound Kuusamo / Johanna Järvinen

Esimerkkejä sisällöistä:

 • Työyhteisöä ryhmäyttävät ja positiivista ilmapiiriä lisäävät projektit (Ohjauspolku)
 • Sointukylpy (Heal & Sound Kuusamo)
 • Kehonhuolto (Naisten FysioLinja)
 • Voimauttavan valokuvan työyhteisöprojektit (Rakkaudella Riikka)
 • Rentoutus- ja mindfulness (Rakkaudella Riikka)

Pyydä tarjous:

Kehon hyvinvointi

Yksilöityä asiakkaan oireita huomioitavaa, tutkivaa ja hoitavaa hierontaa.

Yrittäjä: 

Reijo Enqvist

Hinnat:

 • 60 min 60€
 • 90 min 80€
 • 120 min 100€

Ajanvaraus:

 • Reijo Enqvist
  • puhelimitse 0400 689 566

Klassinen/urheiluhieronta sopii kenelle vain ja hoitosuunnitelma laaditaan aina yksilöllisesti asiakkaan kanssa. Voit tulla ihan vain rentoutumaan! Hieronnassa käytän klassisen ja urheiluhieronnan otteita, sekä erilaisia nivelten mobilisointi ja  MET- tekniikoita tarpeen mukaan. Hieronnalla pyritään helpottamaan lihasjännitystä kehossa, sekä erilaisia kiputiloja. Huomioin myös urheiljoiden/aktiivilikkujien treeni, kilpailu- ja lepokaudet. Hieronta-aikoja on 30-90minuttiin. 

Yrittäjä: 

Hyvinvointistudio Linda M. / Linda Määttä

Hinnat:

 • 30min 37€
 • 45min 47€
 • 60min 55€
 • 75min 65€
 • 90min 75€
 • Saatavilla myös sarjakortteja!

Ajanvaraus:

Raskausajan hieronta on turvallinen tapa helpottaa erilaisia kiputiloja, joita raskausaikana voi ilmetä. Ei kuitenkaan tarvitse olla mitään syytä vaan voi tulla ihan vain rentoutumaan! Kaikki mikä on äidille hyväksi on myös vauvallekin. Hieronnassa on turvallista käydä millä tahansa raskausviikolla. Se rentouttaa niin mieltä kuin kehoakin. Hieronta tapahtuu asiakkaan ollessa kylkimakuuasennossa ja siinä sovelletaan klassisen ja urheiluhieronnan otteita. 

Yrittäjä: 

Hyvinvointistudio Linda M. / Linda Määttä

Hinnat:

 • 60min 60€
 • 75min 70€
 • 90min 80€

Ajanvaraus:

Hermoratahieronta on ääreishermoston tehokuntoutusta jossa hoidetaan koko keho päästä varpaisiin,käyttäen painavaa mutta lempeää ja pyörittävää otetta.  Ääreishermoston kuntoutuksella saadaan myös keskushermosto toimimaan kunnolla, eli aivot huolehtimaan tehtävistään. Hoito auttaa tehokkaasti saavuttamaan kehon tasapainotilan, jolloin se on puolustuskykyisempi, ravinteiden imeytyminen paranee, erityselinten toiminta tehostuu ja hormonitoiminta tasoittuu. Hermoratahieronta on kokonaisvaltaista hoitoa joka elvyttää, puhdistaa ja kuntouttaa. Hoidolla voidaan saada helpotusta mm. useimpiin kroonisiin sairauksiin, erilaisiin särky- ja kiputiloihin, selkäkipuihin, reumaan, vatsavaivoihin ja ruoansulatushäiriöihin, migreeniin, unettomuuteen. 

Hoito tehdään ohuen vaatekerraston läpi. Hermoratahieronta sopii pääsääntöisesti kaikille, ikään katsomatta (poikkeuksena raskaus, elinsiirto ja tuore leikkaus(varoaika väh. 8vkoa). Mikäli epäilet hoidon sopivuutta itsellesi terveydellisen liittyvän seikan vuoksi, ole yhteydessä lääkäriisi ennen käsittelyyn hakeutumista. Yksi hoitokerta on jo tehokas ja rentouttava, mutta paremman hyödyn saavuttamiseksi suositellaan useampaa hoitokertaa. Ennen ja jälkeen hoidon on tärkeä juoda runsaasti vettä ja hoidon jälkeen välttää raskasta ja fyysistä rasitusta.

Yrittäjä: Rentouden tila / Mari Hietala

Hinnat:

 • 75 min 75€ (aikuinen)
 • 45€ (alle 12v lapset)

Ajanvaraus:

Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa tasapainotetaan tuki-ja liikuntaelimistön epätasapainoon joutuneita rakenteita. Tasapainottaminen suoritetaan mobilisoimalla kudoksia käyttäen apuna lihasten ja nivelten luonnollisia liikkeitä sekä liikeratoja ja kudosnesteitä. Kehon tasapainottuminen poistaa lihaksista jännitystä, vapauttaa kalvo-rakenteita ja kudoksia ja parantaa myös nivelten liikkuvuutta.

Kalevalainen jäsenkorjaus on kokonaisvaltainen hoito, jossa käsitellään keho jalkapohjista kallonpohjaan asti. Kalevalaisella jäsenkorjauksella on saatu hyviä hoitotuloksia mm. Jalkojen erimittaisuuden korjaamisessa, kasvukipujen hoidossa, alaraajan nivelten, kuten nilkan ja polven virheasentojen korjaamisessa, skolioosin hoidossa, kantapääkivun (plantaarifaskiitin) hoitamisessa, tenniskyynärpään ja rannekanavan oireyhtymän hoidossa, asentohuimauksen, migreenin ja erityyppisten pääkipujen hoidossa. Lisäksi aineenvaihdunta helpottuu, kudosneste-ja verenkierto paranevat ja hoito vaikuttaa elvyttävästi myös hermotoimintaan. Ennen ja jälkeen hoidon on tärkeä juoda runsaasti vettä, sekä hoidon jälkeen välttää fyysistä, raskasta rasitusta.

Hoidon esteet

Akuutit sairaudet tai vammat, syöpäsairaudet, osteoporoosi, akuutit tulehdukset, halvaantumiset, tekonivelet, leikkausten jälkitilat(varoaika 2-3kk), raskaus. Mikäli epäilet hoidon sopivuutta itsellesi terveydellisen liittyvän seikan vuoksi, ole yhteydessä lääkäriisi ennen käsittelyyn hakeutumista. 

Yrittäjä: Rentouden tila / Mari Hietala

Hinnat:

 • 90-120min 60€ (aikuinen)
 • 45€ (alle 12v lapset)

Ajanvaraus:

Refleksologia/Vyöhyketerapia on kokonaisvaltainen hoitomuoto, jossa jonkin kehon alueen toimintahäiriötä hoidetaan yleensä alueelta, pisteeltä tai linjalta, joka sijaitsee muualla kuin itse ongelma-alueelta.

Vyöhykkeitä ja heijasteita stimuloimalla tasapainotetaan kehoa, mieltä ja tunteita.

Hoidot sopivat vauvasta vanhuksiin. Hoidon aikana ei tehdä diagnooseja, vaan hoidot tehdään terveyden tukemisen periaatteella. Hoidolla aktivoidaan kehon omia parantavia voimavaroja. Koko kehon vyöhyketerapiassa käytetään useita eri puolilla kehossa olevia heijastejärjestelmiä. Hoito tapahtuu iholle eri tekniikoin painelemalla sormin tai vyöhykepuikoilla, joilla voidaan käsitellä myös erityisen tarkkoja pisteitä. Hoito on kivutonta.

Vyöhyketerapialla on saatu hyviä hoitotuloksia erilaisten ongelmien kuten unettomuuden, tuki-ja liikuntaelinvaivoihin tai vauvojen koliikki- tai vatsavaivojen hoidossa. Hoidon alussa tilanne kartoitetaan lyhyellä alkukeskustelulla.

Vyöhyketerapia ei ole aina sopiva hoitomuoto esim. vakavat sydänsairaudet, syöpä, elinsiirrännäiset (ei koske jännesiirteitä) Sydämentahdistin, kuume ja alkuraskaus. Lääkekuurin tai rokotuksen jälkeen on hyvä pitää kahden viikon tauko ennen hoitoon tuloa.

Yrittäjä: 

Anna´s Tunne / Anna Seiteri

Hinnat:

 • 60 min 45€
 • lapset (alle 15v) 45 min 35€
 • vauvat 30 min 20€

Hinnoissa on huomioitu -25% opiskelijatyön alennus

Ajanvaraus:

Purentalihasten käsittely sopii juuri sinulle jos kärsit purentalihasten toimintahäiriöistä esim. bruksauksesta eli hampaiden narskuttelusta. Oireina voi olla muun muassa päänsärky, huimaus, tinnitys, palan tunne kurkussa, yskä, äänen käheys, suun rajoittunut avautuminen, purentalihasten arkuus ja purentajäljet poskissa. Purentalihasten käsittelyssä käydään läpi purentalihakset pinnalta ja suun sisältä (jos asiakas haluaa), sekä ympäröiviä lihaksia niskan, pään, hartioiden ja rintakehän alueelta. Käsittely on hellävarainen, mutta tehokas. Käsittelyajat 45min ja 60min.

Yrittäjä: Reijo Enqvist, Rentouden tila ja Hyvinvointistudio Linda M.

Hinnat:

 • 45-60 min 60€

Ajanvaraus:

Rentoutuminen

Peter Hess-äänimetodi on syvärentoutusmenetelmä, jossa erityisten, soivien äänimaljojen avulla rentoutetaan kehoa ja mieltä. Maljojen tuottama värähtely ja ääniaallot saavat aikaan syvän rentoutumisen tilan. 


Äänimaljahieronnassa maljat asetetaan keholle tai kehon läheisyyteen. Maljoja on keholla kerrallaan yksi tai kaksi ja niitä soitetaan tietynlaisella malletilla, joka saa aikaan fyysisesti koettavan värähtelyn ja miellyttävän äänimaiseman. Äänimaljahieronta on upea kokemus, joka saa aikaan kokonaisvaltaisen hyvänolon ja rentouden tunteen. Syvärentoutus lievittää stressiä ja jännitystiloja, auttaa palauttamaan ehtyneet voimavarat sekä auttaa mieltä ja kehoa voimaan paremmin. 


Yrittäjä: Heal & Sound Kuusamo / Johanna Järvinen

Hinnat:

 • 60 min 55€

Ajanvaraus:

Peter Hess-äänimetodi on syvärentoutusmenetelmä, jossa erityisten, soivien äänimaljojen avulla rentoutetaan kehoa ja mieltä. Maljojen tuottama värähtely ja ääniaallot saavat aikaan syvän rentoutumisen tilan. 

Sointukylvyssä hoitavien maljojen ja gongin avulla on mahdollisuus syvärentoutua, palautua ja voimaantua arjen haasteista.
Sointukylvyssä äänet ja syvärentouttavat värähtelyt tavoittavat kerralla useamman ihmisen, jossa voidaan mukavasti makoilla makuualustoilla peittojen alla tai istuen mukavasti esim. työtuolilla. Sointukylpy sopii hyvin myös koulutus- ja hyvinvointipäiville. 

Sointukylpyyn jokainen osallistuja voi tulla juuri sellaisena kuin on; sinä vain lepäät ja nautit. Sointukylvyn osallistujat aistivat maljojen ja gongin äänet kukin omalla paikallaan, omassa tilassaan ja omassa mielentilassaan.

Yrittäjä: Heal & Sound Kuusamo / Johanna Järvinen

Hinnat:

 • 60min 15€/hlö (min. 4 hlöä)

Ajanvaraus:

Brain Relief on Suomessa kehitetty hoito, joka on yhdistelmä vanhoja aasialaisia ja suomalaisia painallus- ja hierontatekniikoita ja uusia oivalluksia. Brain Relief-hoidon tavoitteena on syvä rentoutuminen ja hoito perustuukin hyvänolon- ja rauhoittumisjärjestelmän aktivointiin lempeän kosketuksen avulla. 


Hoidon aikana käsitellään hartiaseutu, pää, kasvot, kädet ja jalat.

Brain Relief -hoito sopii ihan kaikille perusterveille: niin lapsile, nuorille kuin aikuisillekin. 


Yrittäjä: Heal & Sound Kuusamo / Johanna Järvinen

Hinnat:

 • 60min 49€

Ajanvaraus:

 

Lempeä ja rentouttava ”stressipesu”, joka vaikuttaa niin kehoon kuin mieleen. Hoidossa käsitellään hartiat, niska, selkää, käsivarret ja pää. Hoito kiihdyttää aineenvaihduntaa, helpottaa lihasjännitystä ja niska-hartiasärkyjä, elvyttää pään alueen verenkiertoa, vapauttaa endorfiineja ja rentouttaa pitkävaikutteisesti. Hoito voi myös lievittää stressin oireita ja parantaa unen laatua. Ennen ja jälkeen hoidon on tärkeää juoda vettä.

Hoidon esteitä ovat:

 • tarttuva akuutti tauti
 • pään alueella olevat ihorikkeymät
 • tuore onnettomuus tai tapaturma
 • tuore aivoverenkiertohäiriö
 • syöpä tai muu akuutissa vaiheessa oleva vakava sairaus

Eteeriset öljyt päähieronnassa:

Päähieronnan yhteydessä voi käyttää tarkoituksenmukaisesti joko rentouttavia tai piristäviä, lihasjännityksen poistamista tukevia tms asiakkaan tilanteeseen ja tarpeeseen sopivia öljyjä. Käytössä on Young Livingin eteeriset öljyt.

Yrittäjät:
Heal & Sound Kuusamo / Johanna Järvinen
Rentouden tila / Mari Hietala

Hinnat:

 • 45 min 45€
 • Intialainen päähieronta eteerillä öljyillä 45 min 48€

Ajanvaraus:

 

Intuitiivinen pää-niskahieronta

 • Hieronta on todella lempeä, mutta hyvin avaava.
 • Käsitellään pää, niskan alue ja ennen kaikkea avataan kallonrajaa huolellisesti
 • On hyvin rentouttava, stressiä ja kireyksiä helpottava hieronta, joka sopii ihan kaikille.
 • Hieronnassa saat olla rennosti viltin alla ja ottaa vaikka päikkärit. Niskan seudulla käytetään kookosöljyä, mutta halutessasi sen voi jättää pois.
 • Lyhyesti sanottuna kun kaipaat hemmottelua ja kosketusta, joka vie myös jumit mukanaan, niin tervetuloa!
 

Yrittäjä: 

PintaaSyvemmälle / Erja Kurtti

Hinnat:

 • Päähieronta 30 min 35€

Ajanvaraus:

Neurosonic palauttaa ja rentouttaa kehoa, jolloin myös mielellä on helpompi rauhoittua. Neurosonic lähettää kehoon erittäin matalataajuista värähtelyä, joka edistää kehon luonnollisia korjaavia ominaisuuksia. Värähtelyllä vaikutetaan suoraan autonomiseen hermostoon, jolloin mielen ei tarvitse työskennellä rentoutuakseen. Hermoston mekanismit aktivoituvat, jolloin stressiperäiset oireet, kuten ahdistus, unihäiriöt ja asiakaskokemusten mukaan myös kipu helpottuu.

Hoidon aikana lihasten värähtely saa muutoksia hormoni- ja välittäjäaine toiminnassa sekä verenkierrossa ja aineenvaihdunnassa. Kun tähän lisätään hoidon syvärentouttava psyykkinen vaikutus, saadaan autonomisen  hermoston tila laskemaan nopeasti jopa muutamalla hoitokerralla.

Etsitkö helpotusta jatkuvaan stressiin tai univaikeuksiin? Neurosonic -hoitojen kestot ovat 10-41 minuuttia, joten voit pistäytyä kokeilemaan vaikka kesken työpäivän. Matalataajuusvärähtely on äärimmäisen rentouttavaa ja sen avulla palautuminen fyysisestä tai psyykkisestä rasituksesta on nopeaa. Suomessa kehitetty Neurosonic on helppo, turvallinen ja luonnollinen hoitomuoto.

Värähtely toimii samalla alueella kuin kehon kudosten omat värähtelyt ja tämän vuoksi sivuoireiden mahdollisuus on vähäinen. Joillekin voi tulla sivuoireina huonovointisuutta tai päänsärkyä, mutta tämä yleensä poistuu 1-2 käyttökerran jälkeen. Välttääksesi huonovointisuutta tai päänsärkyä laitteen käytön jälkeen, suosittelemme juomaan ohjelman jälkeen reilusti vettä.

Laitteen käytöllä ei ole ikärajoituksia. Jos sinulla on epilepsia, migreeni tai jokin muu aivoihin vaikuttava ja tämän seurauksena vakavia oireita tuottava sairaus, älä käytä lainkaan aktivoivia ohjelmia. Edellä mainituissa tilanteissa suosittelemme, ettei värähtelyä suunnata pään alueelle lainkaan.

Jos sinulla on jokin seuraavista, älä käytä laitetta:

 • Akuutti tulehdustila
 • Akuutti veritulppa
 • Aktiivinen syöpä
 • Flunssa ja kuume
 • Raskaus
 • Välilevyn pullistumat akuutissa vaiheessa
 • Vakava silmäsairaus (mykiön tai linssin irtoamisen vaara, silmäleikkaus)
 • Jos sinut on juuri avoleikattu tai sinulla on jokin muu verenvuodon vaara
 • Jos olet ottanut rokotuksen, älä käytä Neurosonicia 24-tuntiin rokotteen ottamisesta.

Jos laitteen käyttö arveluttaa, keskustele asiasta oman lääkärisi kanssa.

Neurosonic-hoitolassa pääset rentouttaviin, palauttaviin ja aktivoiviin värähtelyhoitoihin. Käytössä on korkeatehoinen Neurosonic Plus divaani. Ensikäyntiin kuuluu laitteen opastus, yksilöllinen suositus sinulle sopivista hoidoista sekä 20-25 minuutin Neurosonic-värähtelyhoito.

Yrittäjä: 

Rakkaudella Riikka / Riikka Vääräniemi-Käsmä

Hinnat:

Neurosonic-hoito 10-12 min 15€
(Muun Filia-käynnin yhteydessä hinta 10€)

Neurosonic-hoito 20-25 min 25€
(Muun Filia-käynnin yhteydessä hinta 20€)

Neurosonic-hoito 37-41 min 35€
(Muun Filia-käynnin yhteydessä hinta 30€)

Neurosonic sarjahoidot Filian asiakkaille 
5 kpl Neurosonic-hoitoja (10-41 min hoidot) 100€
10 kpl Neurosonic-hoitoja (10-41 min hoidot 150€
*sarjahoidot ovat käytettävissä 3kk ostopäivästä. Ajanvaraukset sarjahoitoihin Riikalta puh. 045 1280 339.

Ajanvaraus:

 • tekstiviestillä 045 128 0339

Kehomielimenetelmät

EFT naputteluhoidot – länsimaisen psykologian ja neulattoman akupunktion yhdistelmä
EFT tappingilla eli naputtelulla voi saada avun sekä fyysisiin että psyykkisiin ongelmiin. Naputtelu on tutkittu kehomielimenetelmä, joka on helppo oppia, ja jolla voi lievittää myös ihan arkielämän stressiä.
EFT voi auttaa, mikäli sinulla on esimerkiksi:

 • stressiä
 • ahdistusta
 • uniongelmia
 • pelkoja
 • fobioita
 • riippuvuus
 • fyysisiä kipuja tai oireita

Naputtelu ei missään nimessä korvaa lääketieteellistä hoitoa, mutta voi edesauttaa sitä. EFT voi tuoda vastauksia ja apua myös epämääräisiin negatiivisiin tunteisiin kuten:

 • tyytymättömyys
 • viha
 • kateus
 • huono itsetunto
 • häpeä
 • liika huoli
 • syyllisyys
 • suru
 • riittämättömyys

EFT sopii kaikenikäisille ja se on helppo oppia. Ohjauksen aluksi opetan tarvittaessa naputtelutekniikan, ja tämän jälkeen pureudumme asiakkaan elämässä läsnä oleviin haasteisiin samalla naputellen akupunktiopisteitä.
Lisätietoa sivuilta: EFT tapping – EFT – Johanna Virolainen

Yrittäjä: 

VTmi Johanna Virolainen

Hinnat:

 • 60 min 69€ 

Ajanvaraus:

Energiahoidot

Energiahoito on yleisnimitys hoidoille, joissa ohjataan parantavaa energiaa hoidettavalle.

Energiahoidossa energia kulkeutuu hoidettavan kehoon kiinalaisen lääketieteen määrittelemän energiajärjestelmän kautta. Kulkeutuva energia ei ole hoitajan omaa energiaa vaan välittyy hänen kautta aukaisten niitä asioita, joiden on tarpeen tulla avaudutuksi.

Energiahoito voi auttaa sinua oivaltamaan asioita, laittamaan jumittunutta energiaa liikkeelle sekä tasapainottaa energioita.

Yrittäjät: 

Rentouden tila / Mari Hietala ja

Hinnat:

 • 60 min 63€ (Rentouden tila)

Ajanvaraus:

Intuitiivinen kvanttihoito on energiahoito, joka tapahtuu korkeimmassa tietoisuuden tilassa.
 
Kvanttihoito auttaa:
-Fyysiseen
-Psyykkiseen
-Emotionaaliseen paranemiseen
-Myös chkrojen läpi käynti ja puhdistus onnistuu
-Ei ole siis mitään haastetta, jota ei voisi hoitaa kvanttihoidolla
 
-Hoito tehdään intuitiivisesti, joten esim. tekniikat ei ole tämän hoidon juttu, vaan se, että hoitaja 0-tilassa kuuntelee omaa 
intuitiota ja hoitaa sen mukaan.
-Kvanttihoito perustuu värähtelytaajuuden kohottamiseen, jolloin kehon omalla paranemis järjestelmällä on mahdollisuus aktivoitua.
-Hoidon aikana voi nousta hoitajalle tai hoidettavalle juurisyy sille, mistä jokin haaste on saanut alkunsa.
-Kaikki hoidon aikana tapahtuu ja vaikuttaa sinun parhaaksesi<3
-Ymmärtääkseen paremmin mistä on kyse, on hoito koettava itse.
-Hoidon lopputulos voi olla paljon jotain muutakin, kuin odotamme persoonan tasolla.
 
Kvanttihoidon voi tehdä lähihoitona tai kaukohoitona.
-Energialla ei ole paikan ja ajan rajoitteita, joten se toimii milloin ja missä vain.
 
Eläimille tämä hoito toimii myös hyvin, sillä eläimet ovat jo luonnostaan 0-tilassa.
 
Hoidon voi tehdä vauvasta vaariin kaikille, lapsi voi hoidon aikana esim. lukea tai leikkiä.
 

Yrittäjä: 

PintaaSyvemmälle / Erja Kurtti

Hinnat:

 • Lähihoito 30 min 35€
 • Lähihoito 50 min 55€
 • Kaukohoito 15 min 15€
 • Kaukohoito 30 min 30€
 • Eläinhoito (kauko) 20 min 20€
 • Akuuttihoito 15-60 min 30-70€

Ajanvaraus:

Tuotemyynti

Amorin Opaali -hetki seksuaalisuudelle tarjoaa sinulle ja seurueellesi

♥ tilaisuuden kuulla ja puhua nautinnosta – ajatusten herättelyä, mahdollisuuden löytää uusia tapoja lisätä omaa / yhteistä nautintoa

♥ mahdollisuuden tutustua erilaisiin seksin, nautinnon välineisiin ja muihin tuotteisiin

 • seksivälineet, liukuvoiteet, hierontaöljyt

♥ mahdollisuuden kysyä mitä vain seksuaalisuuteen, nautintoon, seksiin, tuotteisiin liittyvää

♥ mahdollisuuden halutessasi tilata tuotteita (ei ostopakkoa)

 

”Meille seksuaalioikeuksien toteutuminen on sydämen asia ja oikean tiedon jakaminen on osa sitä”

 

Opaalin voit sopia suoraan Tiian / Lupa Lempeen kanssa tai Amorinin kautta.

Yrittäjä: 

Seksuaaliterapia Lupa Lempeen / Tiia Mikkonen

Hinnat:

 • 150 €

  Hinta sisältää yhdet postikulut mahdollisille tilauksillenne ja asiantuntijamme matkakulut silloin, kun tapahtuma sijaitsee 50 kilometrin säteellä asiantuntijamme toiminta-alueesta. Jos kilometrimäärä ylittyy, hintaan lisätään kilometrikorvaus 0,46€/km. Ilmoitamme mahdollisista ylimääräisistä kilometreistä heti tarjouksen yhteydessä ennen Opaalin vahvistamista. Ei piilokuluja, ei ostopakkoa. Ainoastaan mahdollisuus tutustua seksuaalisuuden, nautinnon ja seksilelujen upeaan maailmaan.

  Tutustu tästä linkistä lisää: Amorin Opaali – Hetki seksuaalisuudelle

Ajanvaraus:

Jokaisella on oikeus omanlaiseen seksuaalisuuteen sekä seksuaaliseen nautintoon. Seksivälineet voivat olla yksi tapa tutustua seksuaaliseen nautintoon, tuoda syvyyttä seksiin – yksin ja yhdessä.

Vastaanotolla on mahdollista

 • saada tietoa ja tutustua erilaisiin seksin, nautinnon välineisiin sekä muihin tuotteisiin
 • tehdä tilauksia

 

Amorinin tuotteet löydät seuraavasta linkistä: Amorin – Seksivälineet

Yrittäjä: 

Seksuaaliterapia Lupa Lempeen / Tiia Mikkonen

Ajanvaraus:

 

Scroll to Top
Vieritä ylös